Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681749013 (ebook); 9781681748986 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Anirudh Singh.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου