Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0160-9335
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of philosophy, The
1904-1920
Διεύθυνση διαδικτύου