Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0738-0526
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
Διεύθυνση διαδικτύου