Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-1569
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Integrative and comparative biology.
1961-2001
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-455X
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1964- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0006-3185
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zoological bulletin.
1899- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0011-216X
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Έχει υποσύνολο ή συμπλήρωμα: Crustaceana. Supplement.
1960- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0167-6563
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Crustaceana.
1968-1990
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1540-7063
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: American zoologist.
2002- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου