Σημειώνεται πως η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τη ΒΚΠ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.