Αίτημα παραλαβής βιβλίων "Ευδόξου"

Εισάγετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου.
Εισάγετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου.
Εισάγετε το Τμήμα στο οποίο φοιτάτε.
Εισάγετε το pin που σας έχει χορηγήσει ο "Εύδοξος", το οποίο είναι κοινό για όλα τα συγγράμματα που δικαιούστε στο τρέχον εξάμηνο. Το pin αυτό είναι δωδεκαψήφιο.
Εισάγετε τα στοιχεία του/ων συγγράμματος/ων που έχετε δηλώσει στον Ευδόξο πως θα παραλάβετε από τη Βιβλιοθήκη.
Επιλέξτε τη Βιβλιοθήκη που θα σας εξυπηρετήσει και από την οποία θα παραλάβετε το/α σύγγραμμα/τα
Επιλέξτε το μέσο που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πορεία του αιτηματός σας.
Σημειώστε ό,τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Σημειώνεται πως η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τη ΒΚΠ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.