Το γενικό ωράριο για τη Βιβλιοθήκη στην Πάτρα εντός του έτους διαμορφώνεται ως εξής:
Ιανουάριος – Δεκέμβριος
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00
Σημειώνεται πως το ωράριο λειτουργίας του ισογείου της ΒΚΠ είναι καθημερινά 08:00-18:00.

Ιούλιος – Αύγουστος
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 14:30

Παρατηρήσεις

  • Η ΒΚΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες.
  • Κατά τις παραμονές των αργιών το ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο.
  • Κάθε αλλαγή ωραρίου λειτουργίας αναγράφεται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΒΚΠ ή στην παρούσα ιστοσελίδα.