Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής – χάριν συντομίας – ΒΚΠ) έχει ως αποστολή της την υποστήριξη, προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του συνόλου των μελών της κοινότητάς του, και την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιστορικό

Το πρώτο λογότυπο της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Πατρών.Τα δύο πρώτα χρόνια (1964-1966) τόσο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν στην Αθήνα και κατόπιν στο πρώτο κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου, στην Πάτρα. Τότε μπήκαν τα θεμέλια για τη μετέπειτα λειτουργία της. Το 1967 η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στα προκατασκευασμένα της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο. Ο χώρος που καταλάμβανε ήταν 300 τ.μ., είχε 40 θέσεις αναγνωστηρίου, ράφια χωρητικότητας 12.000 τόμων και γραφείο για 6 άτομα.

Το 1971, μετά από εισήγηση του καθηγητή Μ. Πελεκάνου, που ήταν Έφορος της Βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε μια εμπεριστατωμένη μελέτη για την καλύτερη λειτουργία και βιωσιμότητα της βιβλιοθήκης από τον ειδικό του ΟΟΣΑ, κ. A.G. MacKenzie. Τότε στη βιβλιοθήκη υπήρχαν 2.000 μονογραφίες και 300 τίτλοι επιστημονικών περιοδικών. Το προσωπικό της ήταν 5 άτομα, ενώ οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου 60 και οι φοιτητές 1.300. Μετά την ολοκλήρωση των δύο κύριων κτιρίων του Πανεπιστημίου η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στο Α’ κτίριο, όπου και παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 1987. Παρότι το Πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη ήταν αρκετά μικρότερο σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η στελέχωση και η χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτε καν τις ελάχιστες ανάγκες των φοιτητών, με αποτέλεσμα μια συνεχή φθίνουσα πορεία και παρακμή.

Το επίσημο λογότυπο της Βιβλιοθήκης

Η πρώτη αναπτυξιακή προσπάθεια έγινε τον Ιούλιο του 1987. Η Βιβλιοθήκη τότε εγκαταστάθηκε στο ισόγειο της βόρειας πτέρυγας του κτιρίου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε έναν ωφέλιμο χώρο περίπου 700 τ.μ.. Από τότε άρχισαν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μιας «νέας» Βιβλιοθήκης, που θα πρόσφερε στους χρήστες της περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αφήνοντας πίσω της συμβατικές λειτουργίες και ξεπερνώντας με εναλλακτικές λύσεις τις ανεπαρκείς συλλογές. Το 1988 αγοράστηκε ο βασικός εξοπλισμός για τη μηχανογράφηση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Την ίδια εποχή, η Βιβλιοθήκη έγινε η πρώτη στην Ελλάδα συνδρομήτρια σε τράπεζες πληροφοριών σε οπτικούς δίσκους, όπως Μedline, Life Sciences Collection κλπ. Το 1989 άρχισε να λειτουργεί μια νέα υπηρεσία, η Υπηρεσία Διαδανεισμού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες χρηστών σε άρθρα και βιβλία που δεν υπήρχαν στις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έγινε η εγκατάσταση του πρώτου τοπικού δικτύου και η ΒΚΠ συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Τότε τέθηκαν και οι βάσεις της συνεργασίας της με βιβλιοθήκες του εξωτερικού, γεγονός που τη βοήθησε να μένει κοντά στις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρέαζαν από τότε δυναμικά το χώρο. Το 1993 άρχισε η online πρόσβαση σε εξωτερικούς διαθέτες μέσω του μοναδικού τότε στην Πάτρα συστήματος επικοινωνιών Hellaspac. Σε συνεργασία και χρηματοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος STRIDE, λειτούργησε στη Βιβλιοθήκη Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης. Την ίδια χρονιά, για πρώτη φορά, η προμήθεια των περιοδικών, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ανατίθεται σε μεγάλο οίκο του εξωτερικού με προφανή οφέλη για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το 1996 η Βιβλιοθήκη υπέβαλε πρόταση στο ΥΠΕΠΘ για χρηματοδότηση του έργου ΠΟΛΥΜΝΙΑ από το ΕΠΕΑΕΚ Ι. Η πρόταση ενεκρίθη και η Βιβλιοθήκη απορρόφησε μέχρι τέλους του 1999 συνολικά το ποσόν του 1.650.000.000 δρχ. Το 1996 ήταν μια σημαντική χρονιά και για έναν ακόμα λόγο: τότε τέθηκαν τα θεμέλια του νέου κτιρίου, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2003.

Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης συνεχίστηκε χάρι στα κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που χρηματοδότησε το 2002 το έργο ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ, ύψους 2.142.000 Ευρώ, με κύριο στόχο την ανάπτυξη και προσφορά στους χρήστες νέων προωθημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τον Αύγουστο του 2003 η Βιβλιοθήκη μετακόμισε στο νέο της κτίριο, με ωφέλιμο χώρο 8.000 τ.μ.

Εφορεία Βιβλιοθήκης

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και εποπτεύεται από Εφορεία με τετραετή θητεία που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία της ΒΚΠ διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, βάσει του οποίου ορίζεται και η διοικητική διάρθρωση σε τμήματα και οι αρμοδιότητες τους.

Στην παρούσα περίοδο, η σύνθεση της Εφορείας (ΕΒΚΠ) είναι:

 • Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών
 • Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Κυριάκος Κυπραίος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 • Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Συμμετοχές

Η ΒΚΠ είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και του LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries).