Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη συνδρομή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης στην υπηρεσία F1000Prime, η οποία βασιζόμενη στην κρίση 5.000 μελών ΔΕΠ από όλον τον κόσμο, αξιολογεί και προτείνει τα σημαντικότερα άρθρα από κάθε τομέα της Βιολογίας και Ιατρικής.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για την υπηρεσία από το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.
Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 9 π.μ., ώρα Αγγλίας, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε στη διεύθυνση http://f1000-demo-eu-asia.eventbrite.co.uk. Εναλλακτικά, εάν κάποιος δε μπορέσει να παρακολουθήσει τα σεμινάρια λόγω της ώρας, μπορεί να δει τα αντίστοιχα βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/playlist?list=PLCEhb95PDfN6XvX-btNobEJD3tokS_GyB.