Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους χρήστες της Υπηρεσίας Διαδανεισμού ότι από 21 Ιουλίου 2014 έως 29 Αυγούστου 2014 δεν θα εκτελούνται παραγγελίες βιβλίων. Οι παραγγελίες άρθρων θα εκτελούνται κανονικά.