Η ΒΚΠ προχώρησε σε αλλαγή των τίτλων, που περιέχονται στο πακέτο των Safari Books Online. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας της ΒΚΠ. Ακολουθεί πίνακας με τους νέους τίτλους.

 1. .NET Security and Cryptography
 2. LDAP Programming with Java™
 3. UML for Database Design
 4. .NET Web Services: Architecture and Implementation
 5. Windows Forms Programming in C#
 6. Practical RDF
 7. Eclipse
 8. XML Distributed Systems Design
 9. Complete Idiot’s Guide™ to Creating a Web Page, The, Fifth Edition
 10. A Practical Guide to Linux- Commands, Editors, and Shell Programming
 11. PHP-Nuke Garage
 12. Oracle Database 11g R2: SQL Fundamentals II
 13. .NET Compact Framework Programming with C#
 14. Eclipse Web Tools Platform: Developing Java™ Web Applications
 15. Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-ins, Second Edition
 16. Learning PHP 5
 17. Managing Projects with GNU Make, Third Edition
 18. Eclipse Cookbook
 19. XML in a Nutshell, Third Edition
 20. Network Security Tools
 21. Designing Interfaces
 22. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, Second Edition
 23. Understanding MySQL Internals
 24. XSLT Cookbook, Second Edition
 25. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition
 26. Eclipse IDE Pocket Guide
 27. Wireless Hacks, Second Edition
 28. Mind Performance Hacks
 29. Active Directory, Third Edition
 30. Network Security Hacks, Second Edition
 31. Ajax and Web Services
 32. Advanced PHP Programming
 33. Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache: All in One, Third Edition
 34. Microsoft Log Parser Toolkit
 35. Java: The Complete Reference™, Eighth Edition
 36. JavaScript: The Complete Reference, Third Edition
 37. Information Visualization, 3rd Edition
 38. Visualization Handbook
 39. Visual C# 2010: How to Program, Fourth Edition
 40. Adobe Dreamweaver CS5.5 Studio Techniques: Designing and Developing for Mobile with jQuery, HTML5, and CSS3
 41. Java™: How to Program, Ninth Edition
 42. C++ How to Program, Eighth Edition
 43. Sams Teach Yourself Java™ in 24 Hours, Sixth Edition
 44. Sams Teach Yourself jQuery Mobile in 24 Hours
 45. Web Designer’s Guide to WordPress: Plan, Theme, Build, Launch
 46. Android How to Program
 47. Stylin’ with CSS: A Designer’s Guide, Third Edition
 48. Upgrading and Repairing PCs, 21st Edition
 49. Microsoft Office 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide
 50. Scientific Imaging with Photoshop: Methods, Measurement, and Output
 51. Essential LINQ
 52. Effortless E-Commerce with PHP and MySQL
 53. The Developer’s Guide to Social Programming: Building Social Context Using Facebook, Google Friend Connect, and the Twitter API
 54. Computer Graphics for Java Programmers, Second Edition
 55. PHP & MySQL- Web Development All-in-One Desk Reference for Dummies
 56. CompTIA Security+™ Review Guide
 57. Data Mining Techniques in Grid Computing Environments
 58. Advanced Web Metrics with Google Analytics™, Second Edition
 59. Facebook Application Development For Dummies
 60. Facebook Cookbook
 61. Programming Microsoft LINQ
 62. C Programming for Scientists and Engineers with Applications
 63. C++: An Active Learning Approach
 64. Adobe Photoshop Elements 6.0 On Demand
 65. Sams Teach Yourself Adobe Flash CS4 Professional in 24 Hours, Fourth Edition
 66. Java 7: A Beginner’s Tutorial (Third Edition)
 67. HTML & CSS: Design and Build Websites
 68. Introduction to Computing Using Python: An Application Development Focus
 69. Smashing WordPress: Beyond the Blog, 3rd Edition
 70. Beginning Oracle Application Express 4
 71. Beginning iOS 5 Development: Exploring the iOS SDK
 72. Pro Android 4
 73. Beginning Windows Phone App Development
 74. Android Apps with Eclipse
 75. The Language of SQL
 76. Learning Android
 77. Python for Data Analysis
 78. Getting Started with RFID
 79. Programming Android, 2nd Edition
 80. Async in C# 5.0
 81. PHP & MySQL: The Missing Manual, 2nd Edition
 82. R in a Nutshell, 2nd Edition
 83. Learning iOS Programming, 3rd Edition
 84. WordPress: The Missing Manual
 85. Programming PHP, 3rd Edition
 86. Programming iOS 6, 3rd Edition
 87. Beautiful Visualization
 88. Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript
 89. Cisco ASA: All-in-One Firewall, IPS, Anti-X, and VPN Adaptive Security Appliance, Second Edition
 90. SQL Injection Attacks and Defense, 2nd Edition
 91. PHP 6/MySQL Programming for the Absolute Beginner
 92. Moodle 1.9 Extension Development
 93. Koha 3 Library Management System
 94. Elgg 1.8 Social Networking
 95. Statistical Analysis with R
 96. PHP 5 Social Networking
 97. Piwik Web Analytics Essentials
 98. ASP.NET jQuery Cookbook
 99. ASP.NET 4 Social Networking
 100. HTML5 Graphing and Data Visualization Cookbook