Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης εξασφάλισε δοκιμαστική περίοδο πρόσβασης στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Annee Philologique μέσω της πλατφόρμας EBSCOHost, http://search.ebscohost.com, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου 2013.