Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός της ΒΚΠ για το 2016. Ο Ετήσιος Απολογισμός συντάσσεται κάθε χρόνο από το προσωπικό της ΒΚΠ και αποτελεί μια περιεκτική αποτύπωση των όσων η ΒΚΠ πέτυχε κατά το προηγούμενο έτος.

Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο «Νημερτής» στη διεύθυνση
http://hdl.handle.net/10889/10185, ενώ μια σύνοψη των κυριότερων σημείων του προβάλεται στην ιστοσελίδα Στατιστικά Βιβλιοθήκης.