Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του TEDxPatras 2023 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 το εργαστήριο «Γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ Πολιτών και Επιστημόνων», από την Anne Kathrine Overgaard και τον Thomas Kaarsted, μέλη  του Πανεπιστημίου της Νότιας  Δανίας και  συν-ιδρυτών του Κέντρου Γνώσης για την Επιστήμη των Πολιτών.

Το εργαστήριο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, το οποίο διήρκησε μια ώρα, συμμετείχαν μόνο βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι μυήθηκαν στις βασικές αρχές της  Επιστήμης των Πολιτών και στο υπόβαθρό της. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των βιβλιοθηκών και των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούνται από το (πρωτοπόρο) Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, για την προώθηση και την εξέλιξη της ΕτΠ. 

Φωτογραφία που δείχνει τους ομιλητές του εργαστηρίου με το κοινό

Στο δεύτερο  μέρος του εργαστηρίου, το οποίο διήρκησε δύο ώρες, συμμετείχαν ερευνητές/ριες, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και βιβλιοθηκονόμοι. Σε αυτή την παρουσίαση, οι δύο ομιλητές ενημέρωσαν λεπτομερώς για παρελθόντα και τρέχοντα έργα ΕτΠ και για τον τρόπο που μπορεί να εμπλακει΄ κάποιος, ανάλογα με την ιδιότητά του. Μέσω των παραδειγμάτων τους, ανέδειξαν τις προκλήσεις που ανακύπτουν, όπως για παράδειγμα την αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγουν οι πολίτες, τον σχεδιασμό της έρευνας και την ανάγκη εύρεσης κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες και εργάστηκαν ομαδικά πάνω σε έναν στόχο. Από την κάθε ομάδα ζητήθηκε να αναπτύξει ένα έργο ΕτΠ, σύμφωνα με τις αρχές που είχαν ήδη παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και παράγοντας τις δικές τους ιδέες και προτάσεις. Η άσκηση κίνησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και γέννησε γόνιμα αποτελέσματα.

Σύνενφο λέξεων με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων του σεμιναρίου

Η συμμετοχή ήταν ευρεία και υπήρξε εκπροσώπηση από ένα ευρύ φάσμα επιστημών και ενδιαφερόντων, όπως φαίνεται και στο word cloud με τα ενδιαφέροντα του/ης καθενός/μιας. Σημαντικό είναι ότι συμμετείχαν ερευνητές και ερευνήτριες με ποικίλα επίπεδα εμπειρίας με έργα ΕτΠ, αλλά και αρκετοί νέοι κι νέες. Όλοι/ες συμμετείχαν ενεργά και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τις προοπτικές που ανοίγει η ΕτΠ σε μια σειρά από ερευνητικά θέματα.