Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter  για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων. Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 400 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως International Union of Pure and Applied Chemistry,Mineralogical Society of America, Society for Biochemistry and Molecular Biology,Mineralogical Society of Great Britain and Ireland,American Energy Society, German Mathematical Society, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, European Optical Society, International Federation of Library Associations and Institutions και Societas Linguistica Europaea. Παράλληλα, 114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019, ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους. Μεταξύ των περιοδικών με υψηλή κατάταξη είναι:

  • Theoretical Linguistics: θέση 1/187 σε Linguistics
  • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: θέση 5/29 σε Medical Laboratory Technology
  • Reviews in Mineralogy & Geochemistry: θέση 1/30 σε Mineralogy και 4/85 σε Geochemistry & Geophysics
  • Advances in Nonlinear Analysis: θέση 11/324 in Mathematics και 21/260 σε Applied Mathematics
  • Holzforschung: θέση 4/21 σε Materials Science, Paper & Wood και 24/68 σε Forestry
  • Fractional Calculus and Applied Analysis: θέση 7/324 σε Mathematics, 12/260 σε Applied Mathematics και14/106 σε Mathematics, Interdisciplinary Applications
  • Journal of Numerical Mathematics: θέση 6/324 σε Mathematics και 11/260 σε Applied Mathematics
  • Nanophotonics: θέση 7/97 σε Optics, 18/154 σε Applied Physics, 22/103 σε Nanoscience & Nanotechnology και 44/314 σε Materials Science
  • Corpus Linguistics and Linguistic Theory: θέση 15/187 σε Linguistics
  • Reviews in Chemical Engineering: θέση 20/143 σε Chemical Engineering

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).