Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων οι ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίς δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το προσωπικό μας εργάζεται για την επαναφορά τους σε ασφαλές καθεστώς.