Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 θα γίνουν ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της Βιβλιοθήκης που φιλοξενούνται οι κεντρικές δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου όλα τα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα της ΒΚΠ δεν θα είναι διαθέσιμα.