Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη χρηματοδότηση για τη δημοσίευση άρθρων στα πλαίσια του FP7 Post Grant Open Access Pilot. Αρχικά θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η χρηματοδότηση αφορά μόνο δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται εντός των πλαισίων και σκοπών ενός FP7 έργου (project).
  • Το FP7 έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αλλά να μην ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης δημοσίευσης του άρθρου.
  • Επιτρέπονται μόνο τρεις δημοσιεύσεις για κάθε έργο.

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε για αυτές τις προϋποθέσεις πληκτρολογώντας το ακρωνύμιο ή τον εξαψήφιο κωδικό του έργου στο πεδίο αναζήτησης στην ιστοσελίδα https://postgrantoapilot.openaire.eu. Αν το έργο πληροί τις προϋποθέσεις, στη συνέχεια πρέπει να ελέγξετε εάν το περιοδικό είναι Ανοικτής Πρόσβασης. Στην ιστοσελίδα https://blogs.openaire.eu/?p=2184 υπάρχει μια λίστα 226 περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, μεταξύ των οποίων τα EMBO Molecular Medicine, IEEE Photonics Journal, Nanomaterials and Nanotechnology, PLoS ONE, The BMJ, EMBO Molecular Medicine, κλπ. Τα περιοδικά αυτά υποστηρίχθηκαν κατά την πρώτη φάση, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 και είναι επιλέξιμα για τον υπόλοιπο χρόνο της παράτασης του έργου, ως δηλαδή το τέλος Φεβρουαρίου 2018.

Τέλος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τις ακόλουθες παραμέτρους.

  • Γίνονται αποδεκτά μόνο τα «πλήρους» ανοικτής πρόσβασης περιοδικά, και όχι τα υβριδικά. Υβριδικά περιοδικά είναι τα περιοδικά που καθιστούν «ανοικτά» μεμονωμένα άρθρα (συχνά με την ένδειξη «προαιρετικά ανοικτής πρόσβασης» ή κάτι παρόμοιο), ενώ το περιοδικό είναι κατά βάση συνδρομητικό. Κάποιοι εκδότες διαθέτουν στη συλλογή τους και υβριδικά και ανοικτής πρόσβασης περιοδικά. Έλεγχος των περιοδικών γίνεται πάντα από τη διαχειριστική ομάδα του Πιλότου, αλλά μπορείτε να ελέγξετε και οι ίδιοι αν ένα περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης στον DOAJ (Directory of Open Access Journals), ο οποίος περιλαμβάνει μόνο περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Εντούτοις, καλό είναι να ελέγξετε και την ιστοσελίδα του περιοδικού.
  • Υπάρχει ένα ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε άρθρο. Το FP7 Post Grant Open Access Pilot funding scheme χρηματοδοτεί μόνο μέχρι 2.000 € για το κόστος δημοσίευσης (APCs ή article processing charges). Αν το κόστος δημοσίευσης είναι υψηλότερο, θα πρέπει να ενημερώστε σχετικά τον εκδότη και να του ζητήσετε να μειώσει το κόστος. Αν δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να καλύψετε διαφορετικά το υπόλοιπο ποσό, καθώς το FP7 Post Grant Open Access Pilot funding scheme θα δεχθεί τιμολόγιο μόνο μέχρι 2.000 €.
  • Αν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε άρθρο σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης των εκδοτών Wiley, BioMed Central, BMJ και Copernicus, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά τον εκδότη και να γίνει απευθείας η χρηματοδότηση δίχως εσείς να εμπλακείτε σε διαδικασίες σχετικές με τιμολόγια, αφού υπάρχει συμφωνητικό προπληρωμής με τους παραπάνω εκδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα «Συχνές ερωτήσεις» του έργου  ή στην σχετική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.