Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι δημοσιεύθηκε αναφορά του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που παρακολουθεί την πρόοδο και την απόδοση των προγραμμάτων στήριξης του στοιχείου της Ανοικτής Πρόσβασης από τον Σύνδεσμο για την τριετία συμφωνιών 2019-2021. Συνολικά, το πρώτο έτος υποστηρίχθηκαν 322 εργασίες, ενώ το 2020 σημειώθηκε μια αύξηση περίπου 38% (444 δημοσιεύσεις). Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2021 σε ποσοστό 9.5% φτάνοντας τις 487 δημοσιεύσεις.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών επωφελήθηκαν των προγραμμάτων αυτών 38 φορές, από τις οποίες οι 17 αφορούσαν πλήρη απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης και 21 έκπτωση. Οι 38 εργασίες του Πανεπιστημίου Πατρών, που υποστηρίχθηκαν από τον ΣΕΑΒ, δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά των εκδοτών Royal Society of Chemistry, IEEE, Elsevier, Emerald, Cambridge University Press και Wiley. Αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα  https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/years19-21/, ενώ μια σύνοψη σε έντυπη μορφή μπορεί να βρεθεί εδώ.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα του ΣΕΑΒ, ειδικά αυτά των εκπτώσεων, συνδυαστικά με τη δράση 3.18 για την ενίσχυση δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης του ΕΛΚΕ. Όλες οι πληροφορίες για τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/openaccess. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι συμφωνίες του ΣΕΑΒ είναι σε μεταβατική περίοδο για τη νέα τριετία 2022-2024 και πως σταδιακά, με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, θα ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες στήριξης σε κάθε εκδότη.