Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα (26/03/2013) δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του HEAL-Link για τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σαν συνέπεια οι περισσότεροι εκδότες έχουν ενημερώσει ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα μέλη του HEAL-Link θα διακοπεί την 01/04/2013.