Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω όλων των συνεχόμενων προβλημάτων πρόσβασης στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα με τις λεπτομέρειες πρόσβασης στο περιεχομενό κάθε εκδότη. Η ιστοσελίδα αυτή με τον τίτλο “Πληροφορίες Πρόσβασης” αυτή βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.heal-link.gr/pub_access.php (εναλλακτικά κάτω από το μενού Ηλεκτρονικές Πηγές).

Επιλέγοντας έναν εκδότη από τη δεξιά στήλη μπορεί κάποιος να δει εάν αυτή τη στιγμή έχουμε ή όχι πρόσβαση στα περιεχόμενα του τρέχοντος έτους, των προηγουμένων ετών, των αρχείων των τευχών των περιοδικών (backfiles) και των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Επίσης εμφανίζει την ένδειξη N/A (not available), εάν δεν διατίθεται κάποια από αυτές τις κατηγορίες υλικού από τον κάθε εκδότη.