Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης διάρκειας 18 μηνών (Ιούλιος 2017 έως Δεκέμβριος 2018) με την IEEE, ο εκδότης έχει ανοίξει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (ASPP) και στα πρακτικά συνεδρίων (POPALL) από το 2005 έως και σήμερα για όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β.