Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με αφορμή την προσθήκη τριών νέων ενοτήτων στο περιοδικό JoVE – Journal of Visual Experiments, ο εκδότης διαθέτει το περιεχόμενο των JOVE Biochemistry, JOVE Cancer Research και JOVE Genetics ελεύθερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016.