Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Institutional Open Access Program (IOAP) του εκδοτικού οίκου MDPI, εκτός της έκπτωσης του 10% στο κόστος δημοσίευσης άρθρων και βιβλίων (APC, BPC) σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, υπάρχει πλέον έκπτωση του 15% στην υπηρεσία Author Services Language Editing.

Η έκπτωση ενεργοποιείται αυτόματα μόλις δηλώνει ο συγγραφέας το Πανεπιστήμιο Πατρών (affiliation) και την ιδρυματική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (institutional email address). Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να γράφετε στη διεύθυνση authorservices@mdpi.com.