Το Latest Thinking είναι ένα βίντεο-περιοδικό Aνοικτής Pρόσβασης που παρέχει περιλήψεις ερευνητικών ευρημάτων από όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα βίντεο είναι περιλήψεις ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) και στο καθένα από αυτά μιλάει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το θέμα και τα ευρήματα της εν λόγω ερευνάς.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι να αυξηθεί η απήχηση των ακαδημαϊκών ευρυμάτων και να προαχθεί η διαφάνεια προς όφελος της προόδου και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τα βίντεο είναι ελεύθερα διαθέσιμα για χρήση και διανομή σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0).

Για να δείτε τα βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα https://lt.org/.