Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έγγραφα εργασίας (working papers) του National Bureau of Economic Research είναι πλέον διαθέσιμα ανοικτά. Η πρόσβαση είναι εφικτή από τη διεύθυνση https://www.nber.org/.