Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα το περιεχόμενο της Νημερτούς, του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών (https://nemertes.lis.upatras.gr), ευρετηριάζεται και αναζητείται από τη μηχανή αναζήτησης του Global ETD Search. Το Global ETD Search είναι η μηχανή αναζήτησης του Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), ενός διεθνούς οργανισμού για την προώθηση, δημιουργία, χρήση, διάδοση και διατήρηση των ηλεκτρονικών μορφών των διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών. To Global ETD Search ευρετηριάζει περισσότερες από 4.000.000 διατριβές και εργασίες και η λίστα των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν βρίσκεται στη διεύθυνση http://union.ndltd.org/portal/?.