Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι δυνατή η αυτο-αρχειοθέτηση εργασιών στο ιδρυματικό αποθετήριο Νημερτής για να επιτευχθεί η αναβάθμισή στην έκδοση 7.4, η οποία επιλύει πολλά από τα λειτουργικά ζητήματα (όπως αυτό της απόδοσης) που παρουσιάστηκαν.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υπομονή και την κατανόησή σας.