Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών «Νημερτής», πρώτο μεταξύ των αποθετηρίων των ελληνικών ιδρυμάτων, καταλαμβάνει την 173η θέση στη λίστα των 1239 πιο σημαντικών ιδρυματικών αποθετηρίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την τελευταία σχετική αξιολόγηση, που έγινε τον Ιανουάριο του 2012. Η προηγούμενη θέση του στην κατάταξη, τον Ιανουάριο του 2011, ήταν η 301η, επομένως πρόκειται για μια άνοδο 128 θέσεων. Στη συνολική κατάταξη, δηλαδή ιδρυματικών και θεματικών (π.χ. arXiv, RePEc κλπ.) αποθετηρίων, το Ιδρυματικό μας αποθετήριο σημείωσε ακόμη θεαματικότερη άνοδο (177 θέσεις), καθώς από την 361η θέση μετακινήθηκε στην 184η.

Όλη η κατάταξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://repositories.webometrics.info/. Η μεθοδολογία της έρευνας, η οποία περιγράφεται στη σελίδα http://repositories.webometrics.info/methodology_rep.html εξετάζει διάφορα κριτήρια, όπως την προβολή του αποθετηρίου (ή αλλιώς visibility) και τις ιδιότητες του περιεχομένου (μέγεθος, μορφές αρχείων, κάλυψη από το Google Scholar).

Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή στη Νημερτή και των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου. Από τον Οκτώβριο του 2011 το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής» πέρασε στη νέα εποχή του web2 με τη μεταφορά στη νεότερη έκδοση του συστήματος (DSpace) που έχει αυξημένη λειτουργικότητα.

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι μέσα στο μήνα Ιανουάριο η συλλογή μας ξεπέρασε τις 5.000 τεκμήρια και συνεχίζει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς.