Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους δείκτες του Ranking Web of Repositories (έκδοση του Ιουλίου 2015) για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων ανά τον κόσμο, το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής καταλαμβάνει την 323η θέση μεταξύ 2193 ιδρυματικών αποθετηρίων (institutional repositories, δηλαδή αποθετήρια Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων). Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX, κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 338η στα 2280 αποθετήρια.

Η πορεία του αποθετηρίου Νημερτής είναι ανοδική και για μια ακόμη έκδοση των δεικτών αυτής της κατάταξης παραμένει το πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα.