Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η ως την 15η Σεπτεμβρίου 2022 δεν θα είναι εφικτή η κατάθεση στο αποθετήριο Νημερτής λόγω εργασιών συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης θα γίνει αναβάθμιση στην έκδοση DSpace 7.3, συνένωση των συλλογών των αποθετηρίων “Νημερτής” και “Αθηνά” του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, όπως η διασύνδεσή του με δημοφιλείς βάσεις δεδομένων (PubMed, arXiv, Scopus κ.ά.), διασύνδεση με τις premium υπηρεσίες του ORCID, κλπ.

Για θέματα αυτο-αρχειοθέτησης εργασιών και διατριβών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email nemertes@upatras.gr.