Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 40/ 9.10.2014), ανασυγκροτήθηκε η Εφορεία της ΒΚΠ. Η νέα Εφορεία, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη σύνθεση που είχε θητεία έως 31.08.14, αποτελείται από τους:

 • Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος ΕΒΚΠ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΕΒΚΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών
 • Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Κυριάκος Κυπραίος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 • Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών