Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα περιοδικά των ψηφιακών συλλογών «Κοσμόπολις»«Πλειάς» και «Δανιηλίς» βρίσκονται στο συγκεντρωτικό Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Στο αλφαβητικό αυτό ευρετήριο παρατίθενται ψηφιοποιημένες περιοδικές εκδόσεις από διάφορους οργανισμούς πληροφόρησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΒΕ “Σε κάθε εγγραφή περιοδικού καταγράφονται πληροφορίες – όπου αυτές είναι διαθέσιμες – όπως ο τίτλος, ο υπότιτλος (όπου είναι απαραίτητος για λόγους ταυτοποίησης), η χρονική περίοδος κάλυψης των ψηφιακών τεκμηρίων, ο σύνδεσμος πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού πληροφόρησης που το διαθέτει.”