Παρά τις προσπάθειες του ΣΕΑΒ δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ανανέωση των συμφωνιών με εκδότες, οι οποίες περιλάμβαναν όρους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και οι οποίες έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για ένα χρονικό διάστημα στις αρχές του 2022 δε θα είναι δυνατή η στήριξη ερευνητών για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης καθώς θα ανασταλούν οι σχετικές υπηρεσίες στα συστήματα μερικών εκδοτών. Πιο συγκεκριμένα, παραμένει ενεργή η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ σε:

 • Cambridge University Press
 • Elsevier
 • IEEE (15 δημοσιεύσεις ΑΠ με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα)
 • Oxford University Press (μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού ποσού)
 • Open Library of Humanities
 • SCOAP3

Αναστέλλεται από 1η Ιανουαρίου 2022 σε:

 • Emerald
 • Royal Society of Chemistry
 • Wiley

Για τη δημοσίευση σε περιοδικά του IEEE ισχύουν τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα δημοσίευσης με έκπτωση 10% σε περιοδικά του IEEE, που ίσχυε για την περίοδο 2019-2021 έχει πλέον ανασταλεί καθώς εκκρεμεί η σύναψη συμφωνίας για την επόμενη τριετία 2022-2024. Εντούτοις, έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη 15 δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τους ερευνητές που ανήκουν σε ιδρύματα-μέλη του ΣΕΑΒ, ως μέρος της σύμβασης της περιόδου 2019-2021.

 • Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 15 δημοσιεύσεων.
 • Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
 • Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά.
 • Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scholarly@heal-link.gr είτε τηλεφωνικά στα 261096925 και 2610969624 (για τις ημέρες 28-30 Δεκεμβρίου από 8 πμ ως 3 μμ).