Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για όλο το μήνα Μάρτιο θα ισχύει δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης σε όλα τα περιοδικά του εκδοτικού οίκου Palgrave Macmillan. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η ακαδημαϊκή κοινότητα θα έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιοδικών που καλύπτουν κατηγορίες όπως ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οικονομία, υγεία, κ.α.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).