Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, στο περιοδικό “Planta Medica” του εκδοτικού οίκου Georg Thieme Verlag.

Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.