Ο εκδοτικός οίκος Elsevier προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων γνωριμίας και χρήσης των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο Elsevier αντιλαμβάνεται ότι η χρήση της σωστής βάσης δεδομένων στην κοινότητα της χημείας είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο Elsevier προσφέρει έξι μήνες ελεύθερη πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων σε ελληνικά Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να επιτρέψει στους ερευνητές των Ιδρυμάτων αυτών να δοκιμάσουν την Reaxys για μεγάλο χρονικό διάστημα αξιολογώντας την πιθανή αξία της, προκειμένου να αποφασίσουν αν επιθυμούν τη συνδρομή στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry.

H πρόσβαση έχει ενεργοποιηθεί για το χρονικό διάστημα 02 Δεκεμβρίου 2019 έως 31 Μαΐου 2020 και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://new.reaxys.com.

Το Reaxys παρέχει μοναδική πρόσβαση σε πολλούς πόρους μέσω μιας διεπαφής χρήστη:

 • Υψηλής ποιότητας επιστημονική peer-reviewed βιβλιογραφία από ένα ευρύ φάσμα περιοδικών χημείας και συναφών επιστημών, καθώς περιλαμβάνει αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας από γραφεία χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ν. Κορέας, της Κίνας, της Ταϊβάν, κ.α.
 • Βάσεις δεδομένων ουσιών με πληροφορίες διαθεσιμότητας και / ή πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των eMolecules, των εργαστηρίων ACD, της βάσης δεδομένων Sigma-Aldrich και της LabNetwork της WuXi AppTech.

Tο Reaxys Medicinal Chemistry περιλαμβάνει:

 • Σχέδια σχέσης δομής-δραστηριότητας (Structure–activity relationship / SAR)
 • Δεδομένα από in vivo μελέτες σε ζώα
 • Δεδομένα αποτελεσματικότητας, φαρμακοκινητικής, τοξικότητας και ασφάλειας in vitro
 • Προφίλ μεταβολισμού in vitro

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δύο online σεμινάρια, στα οποία θα γίνει μια επισκόπηση των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση). Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν το Reaxys και το Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Αναλυτικότερα η επισκόπηση θα περιλαμβάνει:

 • Επισκόπηση χαρακτηριστικών των συστημάτων και ενοποίηση του Scopus και της Reaxys.
 • Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
 • Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
 • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων – Reaxys.
 • Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.

Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο webinar μέσω αυτών των συνδέσμων:

Σημειώνεται πως την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ο Elsevier θα συλλέξει δεδομένα χρήσης και σχόλια για να αξιολογήσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τα Πανεπιστήμια για το Reaxys. Ο Elsevier μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων σε περίπτωση που τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και η δέσμευση είναι χαμηλά μετά την ανωτέρω αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Παράλληλα με αυτό το σημείωμα, οι χρήστες των βάσεων θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του εκδότη Elsevier, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-conditions.