Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην πληροφοριακή πηγή Sage Research Methods. Παρέχονται όλων των ειδών οι πηγές που χρειάζεται ένας ερευνητής, όπως ερευνητικές μέθοδοι, ανάλυση δεδομένων, ερευνητικές περιπτώσεις (cases) κ.α. Οι πηγές είναι οργανωμένες ανά θεματική κατηγορία καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.

Η πρόσβαση διαρκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αφορά τις ενότητες SAGE Research Methods Cases Part 1, SAGE Research Methods Datasets, SAGE Reasearch Methods Video και SAGE Research Methods Video: Practical research and academic skills και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας http://methods.sagepub.com.