Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα πρόσβασης στην υπηρεσία Scopus. Οφειλόταν σε τεχνική δυσλειτουργία του συστήματος.