Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις ημέρες αυτές παρατηρείται αδυναμία πρόσβασης στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Scopus. Αυτό οφείλεται στη διακοπή πρόσβασης από την πλευρά του εκδότη και επηρεάζει όλη την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο λόγος είναι η καθυστέρηση στη μετάβαση στη νέα συμφωνία που έχει ο ΣΕΑΒ με τον Elsevier για τα έτη 2022-2024 και αναμένεται ότι μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος θα παρατηρείται αυτή η αδυναμία, ιδίως τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα.

Το ΔΣ του ΣΕΑΒ κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται σε άμεσο χρόνο και ελπίζουμε ότι η μετάβαση θα ολοκληρωθεί σύντομα.