Ο εκδοτικός οίκος De Gruyter ανακοίνωσε το Βραβείο Βιβλίου Trends in Classics που θα δίνεται στην καλύτερη ακαδημαϊκή μονογραφία ενός νέου ερευνητή στο πεδίο των Κλασικών Σπουδών. Είναι ευπρόσδεκτες μονογραφίες από ακαδημαϊκούς, των οποίων η διδακτορική διατριβή είναι των τελευταίων τριών ετών και ανήκει στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

  • Greek and Latin Language and Literature
  • Classical Reception Studies
  • History of Classical Scholarship

Ο νικητής θα λάβει το ποσό των 2000 € παράλληλα με την έκδοση της εργασίας του. Εναλλακτικά, ο νικητής μπορεί να επιλέξει να δημοσιεύσει την εργασία του σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και να καλύψει το κόστος ο εκδότης.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει στην ακόλουθη ηλεκτρονική δειύθυνση, trendsinclassicsbookprize@degruyter.com, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.