Τον Ιούλιο 2021 η Clarivate Analytics παρουσίασε το “νέο” Web of Science, το οποίο λειτουργεί ως το κύριο περιβάλλον χρήσης παράλληλα με το “κλασικό” Web of Science. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένεται να πάψει η λειτουργία του “κλασικού” Web of Science στις 6 Ιανουαρίου 2022 και οι απευθείας σύνδεσμοι του θα ανακατευθυνθούν αυτόματα στο περιβάλλον του “νέου” Web of Science. Επιπλέον, ο σύνδεσμος του “κλασικού” Web of Science στο μενού ‘Products’ θα αφαιρεθεί.

Το νέο περιβάλλον διαθέτει νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο. Με επίκεντρο τις ανάγκες των ερευνητών και τη στήριξή τους σε όλα στάδια της έρευνας, το “νέο” Web of Science έχει μετατραπεί σε έναν δυναμικό, ατομικό και απαραίτητο βοηθό έρευνας. Μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

  • Author Impact Beamplots: σύντομη επισκόπηση της ακαδημαϊκής επιρροής ενός ερευνητή μέσω οπτικοποίησης, που υποστηρίζει τις πρακτικές ερευνητικής αποτίμησης.
  • Enhanced cited references: κατανόηση του γιατί και πώς τα άρθρα αναφέρονται (cited) μέσω διαδραστικής οπτικοποίησης, η οποία προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα περιοδικά.
  • Integrated discovery support: γρήγορος και εύκολος εντοπισμός σχετικών αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο Quick Reference Card, στην ανακοίνωση της εταιρείας για τη νέα έκδοση και στο παρακάτω βίντεο.