Ενημερωτικό Υλικό
Γνωρίζετε ότι βιβλιογραφικές αναφορές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της δημοσίευσης και τα πρότυπα (styles) που ισχύουν; Για παράδειγμα, με άλλον τρόπο γίνονται οι αναφορές σε μια πτυχιακή εργασία και με άλλον σε ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ορθή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών από τον σχετικό οδηγό της Βιβλιοθήκης.
Η ορθή διαχείριση των βιβλιογραφικών αναφορών επιτρέπει σε έναν ερευνητή να βελτιώνει τη συγγραφή των εργασιών του, να εναρμονίζεται με τις οδηγίες των μέσων δημοσίευσης και να αναδεικνύει δεξιότητες κριτικής σκέψης. Επίσης, οι βιβλιογραφικές αναφορές αποτελούν ένα μέσο διάδοσης και αξιολόγησης της επιστημονικής παραγωγής, άρα είναι απαραίτητο για την απόδειξη της ποιότητας και την αναγνώριση μιας εργασίας να αναφέρονται οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να γίνονται οποτεδήποτε γίνεται αναφορά σε ιδέες, απόψεις, τοποθετήσεις ή κάθε άλλη έκφραση σκέψης και δημιουργίας άλλου μέσα σε ένα κείμενο. Ακόμη και αν δεν αναπαράγεται άμεσα ένα ξένο δημιούργημα, αλλά μια άποψη βασίζεται ή ακόμη κι αντιπαρατίθεται σε άλλες απόψεις, θα πρέπει να γίνεται σε αυτές η αντίστοιχή μνεία για το σκοπό της διαφύλαξης της επιστημονικής ακεραιότητας. Για τον λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη συστήνει δύο εργαλεία για την καλύτερη οργάνωση της βιβλιογραφικής σας πληροφορίας, ώστε αυτή να είναι δομημένη και επαναχρησιμοποιήσιμη. Παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε ερευνητές για την διαχειρισή της βιβλιογραφίας μέσω οδηγών ή σεμιναρίων.

Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών

Mendeley

Λογότυπο MendeleyΤο Mendeley είναι μία ελεύθερη εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Το Mendeley σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να διαμοιράζεστε τις ερευνητικές σας εργασίες, να ανακτάτε βιβλιογραφικές εγγραφές και να συνεργάζεστε με άλλους ερευνητές. Συνδυάζει το Mendeley Desktop, μια εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και αναφορών που βρίσκονται τοπικά αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας (διαθέσιμο για Windows, Mac και Linux) και το Mendeley Web, ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης ερευνητικών εργασιών και ένα κοινωνικό δίκτυο για ερευνητές.

Στο Mendeley μπορείτε να οργανώσετε τη βιβλιογραφία σας σε φακέλους και υποφακέλους, χωρίς να αλλάζετε τη διάταξη των αρχείων σας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε αυτούς τους φακέλους με τους συνεργάτες σας και να ανταλλάσετε βιβλιογραφικές αναφορές. Μπορείτε να ανοίγετε τα αρχεία μέσα στο ίδιο το Mendeley, να διαβάζετε τις εργασίες σας και να κρατάτε σημειώσεις επάνω σε αυτές.Με τη βοήθεια πρόσθετων λειτουργιών σε δημοφιλείς κειμενογράφους, όπως το Word και το OpenOffice, μπορείτε να εισάγετε βιβλιογραφικές αναφορές στις εργασίες σας την ώρα που γράφετε και να τις μορφοποιείτε με αυτόματο τρόπο στο πρότυπο που εσείς έχετε επιλέξει

Μπορείτε να κατεβάσετε το Mendeley από εδώ.

EndNote

Λογότυπο EndNoteΣτο πλαίσιο της συνδρομής μας στο Web of Science τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας έχουν πρόσβαση στην online έκδοση του EndNote. Οι χρήστες μας μπορούν να έχουν πρόσβαση EndNote είτε μέσω Web of Science, είτε απευθείας στο my.endnote.com. Οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό στο σύστημα, καθώς αυτό δεν διασυνδέεται με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα Web of Science και EndNote έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Αυτό επιτρέπει στα μέλη μας να κατασκεύαζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διαμοιράζονται τις δικές τους συλλογές βιβλιογραφικών αναφορών. Καθώς τα δύο συστήματα είναι πλήρως ενοποιημένα, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τον αριθμό των αναφορών (citations) των εργασιών που συλλέγουν και τις συνδέσεις (links) προς αυτές.

Οι χρήστες του συστήματος μπορούν, επίσης, να:

  • αναζητήσουν εγγραφές στην PubMed, τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, και σε εκατοντάδες άλλες πηγές
  • εισάγουν βιβλιογραφικές αναφορές και αρχεία PDF από online βάσεις δεδομένων και προσωπικούς φακέλους
  • αποθηκεύουν έως και 50.000 αναφορές και 2GB συνημμένα αρχεία
  • δημιουργούν ομάδες για να οργανώνουν τα μέλη τους από κοινού και να διαμοιράζονται τις εργασίες τους
  • συντάσσουν βιβλιογραφίες στο Microsoft Word

Καθώς το πρόγραμμα βασίζεται σε συνδρομητική υπηρεσία, συνιστούμε κατά τη χρήση του να λαμβάνετε αντίγραφα ασφαλείας, ώστε, εάν διακοπεί η πρόσβαση, να έχετε φυλάξει τις βιβλιογραφικές σας αναφορές.

Πληροφορίες

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610 962844, john@lis.upatras.gr