Η συλλογή στοιχείων αφορά τον Δείκτη 17 “Partnerships for the Goals”. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ευθύνη κάθε τμήματος της κοινωνίας, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς δεσμούς, μεταξύ των στόχων, αλλά και μεταξύ θεσμών, κυβερνήσεων, εταιρειών, ΜΚΟ και πολιτών. Ο δείκτης εξετάζει τρόπους με τους οποίους τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας με άλλες χώρες, της προώθησης βέλτιστων πρακτικών και της δημοσίευσης δεδομένων και στοιχείων.

Το έτος αναφοράς είναι το 2022, άρα ότι υποβάλλεται μέσω αυτής της φόρμας θα πρέπει να αφορά το 2022.


 

Have direct involvement in, or input into, national government or regional non-government organisations SDG policy development
Initiate and participate in cross-sectoral dialogue about the SDGs, e.g. conferences involving government or NGOs
Participate in international collaboration on gathering or measuring data for the SDGs
Through international collaboration and research, review comparative approaches and develop international best practice on tackling the SDGs
Collaborate with NGOs to tackle the SDGs through: student volunteering programmes, research programmes, or development of educational resources