Δημοσίευση αναφοράς για εργασίες του Ιδρύματος για τον COVID-19

Αναφορά για ερευνητικές εργασίεςΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των ενεργειών τεκμηρίωσης της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύσαμε αναφορά για τη δυναμική επισκόπηση των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τον COVID-19. Η αναφορά βασίζεται σε δεδομένα από το COVID-19 Dataset of Global Research της Dimensions (Digital Science & Research Solutions Inc). Για τη δημιουργία της αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία BigQuery και DataStudio της Google.

Η αναφορά αυτή πλαισιώνει το βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 που επιμελείται η ΒΚΠ. Οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται στις διαδικασίες ευρετηρίασης, γι’ αυτό  καλούμε τους ερευνητές  του Ιδρύματος να μας ενημερώνουν για τυχόν απουσία δημοσιευμένων εργασιών τους που αφορούν τον κορωνοϊό.

GDPR και έρευνα: που βρισκόμαστε

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Εθνικών Κόμβων Ανοικτής Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο, σας προσκαλεί την Δευτέρα 4 Μαΐου στις 11:00 σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “GDPR και έρευνα: που βρισκόμαστε.”

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή αλλιώς GDPR), κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή του στην ερευνητική διαδικασία, απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές, και η γλώσσα παρουσίασης της εκδήλωσης θα είναι τα Ελληνικά. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Πρόδρομος Τσιαβός, Νομικός Σύμβουλος του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”.

Η πολυπλοκότητα του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων και της εφαρμογής τους σε θέματα έρευνας και Ανοικτής Επιστήμης. Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να αναλυθούν σημαντικοί προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του Κανόνα σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του webinar θα εξετασθούν:

 • Οι βασικές έννοιες του GDPR
 • Η εξαίρεση της για την επιστημονική έρευνα στο GDPR
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
 • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων εντός του ερευνητικού κύκλου
 • Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής επιστήμης και GDPR

Το βίντεο της παρουσίασης βρίσκεται παρακάτω, ενώ αν κάποιος επιθυμεί τις διαφάνειες μπορεί να τις βρει εδώ.

Πρόσβαση μεταδιδακτορικών ερευνητών του Πανεπιστημίου Πάτρών σε περιεχόμενο από τον Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης που διαθέτει ο Elsevier σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ώστε να παραμένουν ενήμεροι στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. Εάν κάποιος

 • ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα ερευνητικό πρόγραμμα και βρίσκεται μεταξύ δύο θέσεων
 • δεν υπάρχει χρηματοδότηση πλέον σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και η θέση του ερευνητή παύει να υπάρχει
 • ψάχνει για μια θέση ερευνητή και παράλληλα εργάζεται σε άλλον τομέα
 • ή απλώς πρόκειται για άτομο που μόλις ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή και προς το παρόν δεν κατέχει θέση ερευνητή,

ο εκδοτικός οίκος Elsevier διατίθεται να προσφέρει απεριόριστη δωρεάν πρόσβαση στη βάση Scopus και σε όλα τα περιοδικά και βιβλία της πλατφόρμας ScienceDirect μέχρι και 12 μήνες.*

Αίτηση
Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα είναι:

Βήμα 1: Θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 10-15 λεπτά.

Βήμα 2: Θα πρέπει να υποβάλλει ένα σαρωμένο αντίγραφο/εικόνα μιας επιστολής από τον τελευταίο επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα δηλώνεται η θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος, η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ή έληξε η θέση του και για ποιο λόγο/λόγους ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει δωρεάν πρόσβαση στο Scopus και ScienceDirect. Η επιστολή θα πρέπει να είναι γραμμένη σε επίσημο χαρτί του οικείου Τμήματος ή Ιδρύματος. Συστήνεται πρώτα να λάβει κάποιος αυτή την επιστολή και μετά να προχωρήσει στη συμπλήρωση της αίτησης.

Κριτήρια

 • Κάποιος που είναι άνεργος για ένα χρόνο ή λιγότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα
 • ή είναι σε έργο που λήγει σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • και έχει λάβει το διδακτορικό του σε χρονικό διάστημα πέντε ετών ή μικρότερο από την ημερομηνία της αίτησης.

Πώς λειτουργεί η δωρεάν πρόσβαση
Μόλις η αίτηση εξεταστεί και εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει τον ατομικό του κωδικό πρόσβασης. Ο έλεγχος της υποβολής μπορεί να διαρκέσει έως και 45 ημέρες.

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση postdocaccess@elsevier.com

*Ο Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή ή με το οικείο Ίδρυμα του ενδιαφερόμενου ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο Elsevier, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να απορρίψει αιτήσεις. Ο κωδικός της δωρεάν πρόσβασης ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία που εγκρίνεται η πρόσβαση και μπορεί να επιμηκυνθεί για έξι ακόμα μήνες κατόπιν αιτήσεως και μόνο για μία φορά. Αποδεχόμενος κάποιος τους όρους, συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιήσει την πρόσβαση μόνο για να παραμείνει ενήμερος σχετικά με την έρευνα στο επιστημονικό του πεδίο και συμφωνεί ότι δεν θα μοιραστεί τους κωδικούς πρόσβασης με άλλα άτομα. O Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση αν κάποιος παραβιάσει τους όρους χρήσης.