Πρόσβαση μεταδιδακτορικών ερευνητών του Πανεπιστημίου Πάτρών σε περιεχόμενο από τον Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης που διαθέτει ο Elsevier σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ώστε να παραμένουν ενήμεροι στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. Εάν κάποιος

 • ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα ερευνητικό πρόγραμμα και βρίσκεται μεταξύ δύο θέσεων
 • δεν υπάρχει χρηματοδότηση πλέον σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και η θέση του ερευνητή παύει να υπάρχει
 • ψάχνει για μια θέση ερευνητή και παράλληλα εργάζεται σε άλλον τομέα
 • ή απλώς πρόκειται για άτομο που μόλις ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή και προς το παρόν δεν κατέχει θέση ερευνητή,

ο εκδοτικός οίκος Elsevier διατίθεται να προσφέρει απεριόριστη δωρεάν πρόσβαση στη βάση Scopus και σε όλα τα περιοδικά και βιβλία της πλατφόρμας ScienceDirect μέχρι και 12 μήνες.*

Αίτηση
Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα είναι:

Βήμα 1: Θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 10-15 λεπτά.

Βήμα 2: Θα πρέπει να υποβάλλει ένα σαρωμένο αντίγραφο/εικόνα μιας επιστολής από τον τελευταίο επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα δηλώνεται η θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος, η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ή έληξε η θέση του και για ποιο λόγο/λόγους ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει δωρεάν πρόσβαση στο Scopus και ScienceDirect. Η επιστολή θα πρέπει να είναι γραμμένη σε επίσημο χαρτί του οικείου Τμήματος ή Ιδρύματος. Συστήνεται πρώτα να λάβει κάποιος αυτή την επιστολή και μετά να προχωρήσει στη συμπλήρωση της αίτησης.

Κριτήρια

 • Κάποιος που είναι άνεργος για ένα χρόνο ή λιγότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα
 • ή είναι σε έργο που λήγει σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • και έχει λάβει το διδακτορικό του σε χρονικό διάστημα πέντε ετών ή μικρότερο από την ημερομηνία της αίτησης.

Πώς λειτουργεί η δωρεάν πρόσβαση
Μόλις η αίτηση εξεταστεί και εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει τον ατομικό του κωδικό πρόσβασης. Ο έλεγχος της υποβολής μπορεί να διαρκέσει έως και 45 ημέρες.

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση postdocaccess@elsevier.com

*Ο Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή ή με το οικείο Ίδρυμα του ενδιαφερόμενου ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο Elsevier, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να απορρίψει αιτήσεις. Ο κωδικός της δωρεάν πρόσβασης ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία που εγκρίνεται η πρόσβαση και μπορεί να επιμηκυνθεί για έξι ακόμα μήνες κατόπιν αιτήσεως και μόνο για μία φορά. Αποδεχόμενος κάποιος τους όρους, συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιήσει την πρόσβαση μόνο για να παραμείνει ενήμερος σχετικά με την έρευνα στο επιστημονικό του πεδίο και συμφωνεί ότι δεν θα μοιραστεί τους κωδικούς πρόσβασης με άλλα άτομα. O Elsevier διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση αν κάποιος παραβιάσει τους όρους χρήσης.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης χρηστών

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα ικανοποίησης χρηστών της Βιβλιοθήκης μας δημοσιεύονται τα αποτελεσματά της στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/statistics/study2018. Η έρευνα αφορούσε στην ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη και αποσκοπούσε στην μελέτη της άποψής τους για τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και για τους τρόπους βελτίωσης τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 950 χρήστες της Βιβλιοθήκης μας, οι οποίοι με τις βαθμολογήσεις και τα σχόλια τους βοηθούν το έργο μας να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης ήταν 82.86%.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν, αλλά και τους επισκέπτες μας που με τα επικοδομητικά σχολιά τους στις καθημερινές συναλλαγές μας, προτείνουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μας. Κάποιες από τις παρατηρήσεις σας έχουν δρομολογηθεί και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Με την ευκαιρία της παρούσας ενημέρωσης να υπενθυμήσουμε σε όσους είχαν κερδίσει δώρα συμμετοχής ότι μπορούν να τα παραλαμβάνουν κατά τις πρωϊνές ώρες λειτουργίας της ΒΚΠ από το Γραφείο Δανεισμού.

Βίντεο-άρθρα Aνοικτής Πρόσβασης από το Latest Thinking

Το Latest Thinking είναι ένα βίντεο-περιοδικό Aνοικτής Pρόσβασης που παρέχει περιλήψεις ερευνητικών ευρημάτων από όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα βίντεο είναι περιλήψεις ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) και στο καθένα από αυτά μιλάει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το θέμα και τα ευρήματα της εν λόγω ερευνάς.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι να αυξηθεί η απήχηση των ακαδημαϊκών ευρυμάτων και να προαχθεί η διαφάνεια προς όφελος της προόδου και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τα βίντεο είναι ελεύθερα διαθέσιμα για χρήση και διανομή σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0).

Για να δείτε τα βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα https://lt.org/.

Υπηρεσία επιστημονικών λημμάτων από το ScienceDirect

Σε κάθε στάδιο της έρευνάς τους, οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με άγνωστους όρους και έννοιες, με αποτέλεσμα να αναζητούν εισαγωγικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Για αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη, ο εκδοτικός οίκος Elsevier ανέπτυξε την υπηρεσία ScienceDirect Topics, η οποία βασίζεται στη σύνθεση πληροφορίας από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές θεματικές περιοχές, ώστε να αναπτύξει ένα βασικό επιστημονικό λήμμα. Το λήμμα αυτό αποτελείται από βασικές ενότητες πληροφορίας που βοηθούν στην κατανόηση του θέματος και προτείνει σημαντικές πηγές που προάγουν τη γνώση του. Μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει αναπτύξει υλικό και υποστηρίζει τις ακόλουθες επιστήμες και θεματικές κατηγορίες:

 • Νευροεπιστήμες
 • Βιοϊατρική
 • Επιστήμες Ζωής
 • Χημεία
 • Χημική μηχανική
 • Επιστήμη των Τροφίμων
 • Επιστήμη των Υλικών και Μηχανικής Υλικών
 • Γεωεπιστήμες και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Η υπηρεσία είναι ελεύθερα διαθέσιμη και μπορείτε να την επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα https://www.sciencedirect.com/topics/index. Όμως, για να μπορέσετε να ‘κατεβάσετε’ το σύνολο της πληροφορίας του λήμματος ή να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των πηγών της βιβλιογραφίας του απαιτείται συνδρομητική πρόσβαση.

Αποδοχή των preprints από το ERC για τα αιτήματα χρηματοδότησης της έρευνας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) είναι το νομικό έγγραφο το οποίο καθορίζει πως το Ε.Σ.Ε θα διαθέσει τη χρηματοδότησή του για το αντίστοιχο έτος. Η υιοθέτηση του προγράμματος εργασιών του Ε.Σ.Ε. για το 2019, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί για τα μέσα Ιουλίου, αναμένεται να υλοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί ενημέρωση στην ιστοσελίδα σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία υλοποίησης.

Στο σχέδιο του προγράμματος (σύνοψη του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αποδέχεται πλέον τις προδημοσιεύσεις (preprints) εργασιών που έχουν αναρτηθεί σε αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης ως απόδειξη της ερευνητικής δουλειάς που έχουν κάνει οι ακαδημαϊκοί, όταν αυτοί θα υποβάλλουν αιτήματα χρηματοδότησης. Το Συμβούλιο αναφέρει ότι ένας λόγος για την αποδοχή των προδημοσιεύσεων είναι διότι “σε κάποιους τομείς, ειδικά στην πρωτοποριακή έρευνα, η έγκαιρη επιστημονική επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας/κρίσιμη – και ο κύκλος δημοσίευσης μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί”.

Οι προδημοσιεύσεις εργασιών είναι η μορφή των επιστημονικών εργασιών πριν ολοκληρωθούν τα στάδια της ομότιμης κρίσης και της δημοσίευσης σε περιοδικό. Είναι αρκετά διαδεδομένα από παλιά σε τομείς όπως η Φυσική για να διευκολύνεται η αρχική αξιολόγηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων και να παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία κρίσης των περιοδικών. Οι προδημοσιεύσεις συχνά αναρτώνται σε ανοικτά αποθετήρια, είτε θεματικά, είτε ιδρυματικά.

Στην περίπτωση των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, το κύριο όργανο είναι το ιδρυματικό αποθετήριο «Νημερτής», το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τις προδημοσιεύσεις των ερευνητών και ταυτόχρονα τους δώσει ένα μόνιμο και μοναδικό αναγνωριστικό, εφάμιλλο του DOI. Το αποθετήριο υποστηρίζει την αυτό-αρχειοθέτηση μέσω της εισόδου στο σύστημα με τα στοιχεία λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν στο «Νημερτής» τις δημοσιεύσεις τους, επιλέγοντας τον τύπο δημοσίευσης και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, βάσει του διαχωρισμού των συλλογών του Αποθετηρίου.