Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στο Institute of Physics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανανέωση της συμφωνίας (Read & Publish / συμφωνία μετασχηματισμού) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τον εκδοτικό οίκο Institute of Physics (IoP) για την τριετία 2022-2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

  • πρόσβαση σε 72 τρέχοντες τίτλους περιοδικών
  • πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης για απεριόριστο αριθμό άρθρων

Λεπτομέρειες για την συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα του εκδότη. Ο πλήρης κατάλογος των περιοδικών που περιλαμβάνονται μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου.

Πρόσβαση σε 13 σειρές ηλεκτρονικών βιβλίων του Morgan & Claypool

Η υπηρεσία Portico φιλοξενεί πλέον το περιεχόμενο από 13 σειρές βιβλίων της Colloquium Digital Library of the Life Sciences του εκδότη Morgan & Claypool. Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν εισαγωγικές επισκοπήσεις σημαντικών ερευνητικών περιοχών των βιοϊατρικών επιστημών και συντάχθηκαν από ειδικούς σε κάθε θεματικό πεδίο.

Οι τίτλοι δεν είναι πλέον διαθέσιμοι από τον εκδότη ή κάποιον άλλον αλλά διατίθενται στην κοινότητα μέσω του αρχείου Portico. Επίσης, ενώ αρχικά οι τίτλοι αυτοί είχαν δημοσιευθεί ως σειρές βιβλίων, στο αρχείο Portico διατηρούνται ως περιοδικά.

Παρουσίαση των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Mε αφορμή την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (24-30 Οκτωβρίου), η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των ερευνητικών κοινοτήτων των Ιδρυμάτων-Μελών του ΣΕΑΒ για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι που αφορούν τη δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ και τα οφέλη υιοθέτησής της. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, όπως έχουν διαμορφωθεί για τη νέα τριετία (2022-24) και ο τρόπος που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου, ώρα: 12:00 μμ, και θα έχει διάρκεια μίας ώρας.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJIsdO2orz0oGdD6qTpZgIyUumjbDkrIekZy.

Ανανέωση συμφωνίας με τον εκδοτικό οίκο Elsevier

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανανεώθηκε η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Elsevier για την τριετία 2022-2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει:

  • πρόσβαση στα περιοδικά που περιλαμβάνονται από 1η Ιανουαρίου 2022 στη συλλογή Freedom Collection
  • πρόσβαση στο περιοδικό Cell του Cell Press
  • πρόσβαση στο περιοδικό La Presse Médicale (Elsevier Masson Collection)
  • πρόσβαση στη συλλογή Lancet
  • πρόσβαση σε 58 τίτλους σειρών
  • πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus
  • 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης

Οι λεπτομέρειες για τη δυνατότητα έκπτωσης στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης μπορούν να βρεθούν εδώ και εδώ. Η ενημέρωση του αλφαβητικού καταλόγου του portal του HEAL-Link θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Νέα έκδοση του ιδρυματικού αποθετηρίου “Νημερτής”

Λογότυπο "Νημερτής- Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πατρών"Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ιδρυματικού αποθετηρίου «Νημερτής» στην έκδοση DSpace 7.3. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στις προσφερόμενες υπηρεσίες και διευκολύνει τα μέλη της κοινότητας, καθώς πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση των συλλογών του αποθετηρίου «Αθηνά» του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και η υποβολή όλης της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται πλέον σε μία βάση.

Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν εργασίες επιμέλειας διαφόρων ανοικτών ζητημάτων, όμως το αποθετήριο είναι πλέον ανοικτό για την ανάρτηση (αυτο-αρχειοθέτηση) εργασιών. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές του ιδρύματος μπορούν να αυτο-αρχειοθετούν με αυτόματο πλέον τρόπο τις εργασίες τους που έχουν ευρετηριαστεί σε βάσεις όπως η PubMed και το arXiv, ενώ πλέον είναι δυνατή και η μεταφορά των εργασιών που έχουν αναρτήσει στο προφίλ τους στο ORCID.

Συστήνουμε στους χρήστες να προχωρούν στις υποβολές μέσω πιστοποίησης και εξουσιοδότησης του ιδρυματικού τους λογαριασμού, όπως επιβάλλει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας που αφορά την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποβολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του αποθετηρίου. Παρακαλούμε πολύ, δώστε προσοχή στους γραμματικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση πεζών-κεφαλαίων και φροντίστε τα περιγραφικά μεταδεδομένα (τίτλοι, ονόματα, λέξεις-κλειδιά κ.ο.κ.) να αποδίδουν με σαφή και περιεκτικό τρόπο το περιεχόμενο και τα πρόσωπα ή τους φορείς που έχουν συμβάλει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση nemertes [at] upatras.gr.