Δωρεάν πρόσβαση στις ενότητες JoVE Core, JoVE Science Education και Lab Manual

To JoVE (Journal of Visualized Experiments) παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση σε:

  • JoVE Core: περιέχει επιστημονικές έννοιες, οι οποίες οπτικοποιούνται για να μεγιστοποιηθεί η μαθησιακή αντίληψη
  • JoVE Science Education: περιέχει τις επιστημονικές βασικές αρχές με απλά και κατανοητά βίντεο σε 8 θεματικά πεδία
  • Lab Manual: περιέχει ολοκληρωμένα βίντεο για εισαγωγικά εργαστηριακά μαθήματα βιολογίας

Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα από βιντεό-άρθρο του JoVE.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Βίντεο-άρθρα Aνοικτής Πρόσβασης από το Latest Thinking

Το Latest Thinking είναι ένα βίντεο-περιοδικό Aνοικτής Pρόσβασης που παρέχει περιλήψεις ερευνητικών ευρημάτων από όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα βίντεο είναι περιλήψεις ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) και στο καθένα από αυτά μιλάει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος δίνει πληροφορίες για το θέμα και τα ευρήματα της εν λόγω ερευνάς.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι να αυξηθεί η απήχηση των ακαδημαϊκών ευρυμάτων και να προαχθεί η διαφάνεια προς όφελος της προόδου και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τα βίντεο είναι ελεύθερα διαθέσιμα για χρήση και διανομή σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0).

Για να δείτε τα βίντεο μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα https://lt.org/.