Εκδήλωση με θέμα “Το Κόμικ στη Βιβλιοθήκη και την Εκπαίδευση”

Ένα ταξίδι στον κόσμο των comics θα πραγματοποιήσουν μικροί και μεγάλοι στις 22 και 23 Ιανουαρίου στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στα βασικά συστατικά της ξεχωριστής αυτής τέχνης μέσα από μια σειρά δράσεων και δημιουργικών εργαστηρίων της ομάδας Comicdom Press.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση στη σχετική ιστοσελίδα.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
24-25 Οκτωβρίου 2013

Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αιτία ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση όχι μόνο της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής τους σε ένα κατά τεκμήριο εχθρικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα συντελούνται ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των δεδομένων με την ωρίμανση ενός νέου βιβλιογραφικού πλαισίου και με την έλευση των τεχνολογικών εφαρμογών που το υποστηρίζουν. Οι βιβλιοθήκες καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν την οπτική τους και να εκμεταλλευτούν το ισχυρό αξιακό τους δυναμικό, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, να ανασυγκροτηθούν και να συνδράμουν στην προσπάθεια της κοινωνίας να εξέλθει από την κρίση.

Θέματα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δέχεται περιλήψεις εργασιών στα ακόλουθα, αλλά μη περιοριστικά, θέματα:

 • Βιβλιογραφικά πρότυπα και πρακτική εφαρμογή τους
 • Μοντέλα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης βιβλιοθηκών
 • Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (άστεγοι, άνεργοι, κλπ.)
 • Συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών
 • Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων
 • Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού υλικού
 • Ηλεκτρονική εκδοτική
 • Πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών (π.χ. ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών)
 • Ανοικτά Δεδομένα
 • Σημασιολογικός ιστός
 • Ψηφιακές συλλογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Ιδρυματικά και Θεματικά αποθετήρια
 • Βιβλιοθήκες και φορητές συσκευές
 • Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
 • Βιβλιοθήκες και πνευματικά δικαιώματα

Κατηγορίες εργασιών

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εργασίες σε δύο κατηγορίες: (α) εργασίες στις κύριες συνεδρίες και (β) αναρτημένες εργασίες. Η Οργανωτική Επιτροπή δέχεται επίσης προτάσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριών  (tutorials) που στόχο θα έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, αναλύσεις βιβλιοθηκονομικών προτύπων και εργαλείων, λογισμικά σχετικά με τις βιβλιοθήκες και τις  υπηρεσίες τους, αποτελέσματα έργων, κ.α. που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (από εισαγωγικές έως σύνθετες) που χρειάζεται να κατέχει η βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Ημερομηνίες

 • 31 Μαΐου 2013: Υποβολή περιλήψεων
 • 28 Ιουνίου 2013: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικασίας κρίσης
 • 02 Οκτωβρίου 2013: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
 • 24-25 Οκτωβρίου 2013: Ημέρες συνεδρίου

Υποβολή εργασιών

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται μέσα από το δικτυακό τόπο του συνεδρίου. Οι υποβολές των περιλήψεων θα γίνονται σε μορφή Microsoft Word με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Ένας εύληπτος και περιγραφικός τίτλος
 2. Κείμενο τουλάχιστον 200 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά
 3. Πέντε (5) λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά
 4. Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, επωνυμία ιδρυμάτων/εταιριών και διευθύνσεις επικοινωνίας με απαραίτητη την αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι εργασίες θα εξεταστούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να κατατεθούν σε πλήρη μορφή στην ημερομηνία που προσδιορίζεται και να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα:

 1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία (1-4)
 2. Κείμενο εργασίας κατ’ ελάχιστον 3000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά όχι των περιλήψεων.

Η κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι ελληνικά και σε αυτή γίνεται αποδεκτό και προς δημοσίευση το περιεχόμενο των εγκεκριμένων εργασιών.

Δημοσίευση

Με την υποβολή της εργασίας τους οι συγγραφείς αποδέχονται τη δημοσίευση της εργασίας τους στα πρακτικά του συνεδρίου υπό το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης μέσω της πλατφόρμας έκδοσης μονογραφιών της ΒΚΠ “Πασιφάη” και του θεματικού αποθετηρίου E-LIS. Οι συγγραφείς θα έχουν τη δυνατότητα ορισμού της άδειας Creative Commons που επιθυμούν.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσα από το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου που θα είναι διαθέσιμος εντός των επόμενων ημερών. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους Γιάννη Τσάκωνα (2610969625, john@lis.upatras.gr) και Πάνο Γεωργίου (2610969623, panos@lis.upatras.gr).

APARSEN Workshop @ 21o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που διοργανώνουν από κοινού οι Βιβλιοθήκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, διοργανώνεται το Εργαστήριο με τίτλο:

Μακροχρόνια Διατήρηση του Ψηφιακού Περιεχομένου και το Δίκτυο Αριστείας APARSEN

Το APARSEN Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network (http://www.aparsen.eu) είναι ένα νέο Δίκτυο Αριστείας και συνεργασίας ευρωπαϊκών φορέων και ερευνητών που επιδιώκει την επίτευξη του μέγιστου βαθμού συνοχής και συνέχειας στην έρευνα για την εξασφάλιση μακροχρόνιας πρόσβασης και χρήσης των ψηφιακών δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου Εικονικού Κέντρου Αριστείας για τη Διατήρηση και Προστασία του Ψηφιακού περιεχομένου. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό μέσω του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Iνστιτούτου Πληροφορικής) και του Πανεπιστημίου Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης).

Στη χώρα μας μετά από μια υπερ-δεκαετή ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών και αποθετηρίων υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ψηφιακού περιεχομένου, η οποία καλεί για την ύπαρξη και εφαρμογή συντονισμένων ενεργειών για την αποτελεσματική και μακροχρόνια διατήρησή του. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι προοπτικές ορθής επιμέλειας του υλικού και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιδιώξουμε τη συγκέντρωση εκπροσώπων Ελληνικών φορέων που έχουν αναπτύξει, λειτουργούν ή/και διαχειρίζονται μικρότερες ή μεγαλύτερες συλλογές πάσης φύσεως ψηφιακών δεδομένων (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες κλπ) με σκοπό

Την εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τη σκοπιμότητα της διατήρησης και προστασίας του ψηφιακού περιεχομένου

 • Την ενημέρωση σχετικά με τις υφιστάμενες τεχνολογίες, διαδικασίες και πρότυπα στην διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου
 • Την παρουσίαση των στόχων και των επιτευγμάτων του APARSEN έως τώρα.
 • Την συζήτηση πάνω σε μια σειρά ζητημάτων με ερευνητικό ενδιαφέρον για το APARSEN όπως
 • Ανάγκες και απαιτήσεις φορέων σε θέματα διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου
  -Δυνατότητες υλοποίησης διαδικασιών διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου σε ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  -Δυνατότητες συνεργασιών/συνεργιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  -Υιοθέτηση κατάλληλων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων

Κοινό:

Το Workshop απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης/διαχείρισης έργων και τεχνικό προσωπικό Ελληνικών φορέων κατόχων ή/και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου καθώς και επιστημονικό/ερευνητικό προσωπικό στα αντίστοιχα θεματικά πεδία προερχόμενο από:

 • Βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Ακαδημαϊκές, Δημόσιες/Δημοτικές βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων)
 • Δημόσιους και κυβερνητικοούς οργανισμούς και υπηρεσίες (Υπουργείο Πολιτισμού, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο κλπ)
 • Αρχεία (ΓΑΚ – Γενικά Αρχεία του Κράτους, ιδιωτικά αρχεία κλπ)
 • Αρχεία/Συλλογές Οπτικοακουστικού Υλικού (Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, ΕΡΤ – Ψηφιακό Αρχείο, Ταινιοθήκη κλπ)
 • Μουσεία
 • Ερευνητικούς φορείς
 • Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
 • Λοιπούς οργανισμούς (εταιρείες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές συλλογές κλπ)

Πρόγραμμα:

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες

Διοργάνωση

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Iνστιτούτου Πληροφορικής, http://www.ics.forth.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών – Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, http://www.lis.upatras.gr/

Αριθμός συμμετεχόντων:

Μέγιστος αριθμός : 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια

3 ώρες (+ διάλλειμα καφέ 30’)

Συμμετοχή

Δωρεάν συμμετοχή

Εγγραφές

Μέχρι 12/10/2012 με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στη διεύθυνση http://goo.gl/Jg8U6 . Η φόρμα αυτή αφορά μόνο την εγγραφή για την παρακολούθηση του workshop.
Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα πρέπει να συμπληρώσουν ΚΑΙ την αντίστοιχh φόρμα εγγραφής του συνεδρίου στη διεύθυνση: http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/register

Πληροφορίες

Παναγιώτης Γεωργίου,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλ: 2610969623, email: panos@lis.upatras.gr