Διακοπές στη λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”

Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου 2020 θα παρατηρούνται διακοπές λειτουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”, λόγω εργασιών αναβάθμισης του. Ζητούμε την υπομονή και κατανοησή σας έαν δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

Διακοπή πρόσβασης στη βάση Thesaurus Linguae Graecae

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη βάση Thesaurus Linguae Graecae (TLG) αναμένεται να διακοπεί στο προσεχές διάστημα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης. Η καθυστέρηση οφείλεται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης, αλλά το προσωπικό του ΣΕΑΒ εργάζεται συστηματικά για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση τους και την επαναφορά της πρόσβασης.

Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι για συνδυαστικούς λόγους αναβάθμισης και διακοπής της ηλεκτροδότησης όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου της, δεν θα είναι διαθέσιμα από τις 22:00 της Τετάρτης, 2 Αυγούστου 2017, έως τις 10:00 της Πέμπτης, 3 Αυγούστου 2017.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.