Διδακτορικές διατριβές κατ’ απαίτηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της υπηρεσίας ProQuest Theses and Dissertations on Demand. Η υπηρεσία αφορά την προμήθεια κατά παραγγελία μεμονωμένων εργασιών πλήρους κειμένου (μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών) από τη βάση Proquest Dissertation and Theses έως της εξαντλήσεως ενός ποσού. Η παραγγελία είναι εφικτή μέσα από την παρακάτω φόρμα και αφορά αυστηρά μόνο Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών (@upatras.gr) και δεν επιτρέπονται αιτήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες διαδανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα είναι ως εξής:

Βήμα 1 – Προέλεγχος: Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη της κοινότητας, δεδομένων των περιορισμών της υπηρεσίας, πριν υποβάλλουν το σχετικό αίτημα να ελέγχουν από τις επιλεγμένες πηγές της ΒΚΠ (πύλες, αποθετήρια, μεταμηχανές αναζήτησης), εάν μπορούν να εντοπίσουν τη διδακτορική διατριβή που τους ενδιαφέρει σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Όλες οι πηγές είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://library.upatras.gr/electronic/resources_tag/theses.

Βήμα 2 – Αίτημα: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της εργασίας που γνωρίζετε.

Βήμα 3 – Επικοινωνία: Ένα μέλος της Βιβλιοθήκης μας θα σας ενημερώσει για την πρόοδο του αιτήματος σας το ταχύτερο δυνατόν. Ο μέσος χρόνος ικανοποίησης του αιτήματος είναι τρεις ημέρες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία εργασίας

How ProQuest can help to Research and Write a Dissertation or Thesis

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία-διαθέτης ProQuest διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ., με τίτλο “How ProQuest can help to Research and Write a Dissertation or Thesis”.

Μεταξύ άλλων θα αναφερθούν καλές πρακτικές σχετικά με την επιλογή του θέματος, τη διεξαγωγή αποτελεσματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης, τη συγγραφή με σκοπό τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, την αξιολόγηση των επιλογών δημοσίευσης της διατριβής σας και ενίσχυσης της έρευνάς σας.

Eγγραφή στο σεμινάριο.