Ηχογραφήσεις από το Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσούμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της ψηφιακής συλλογής Διογένεια, η οποία συλλέγει τεκμήρια μνήμης, υψηλής ιστορικής σημασίας, για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πάτρα, την Αχαϊα και την Ελλάδα. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει, μέσω ενός νέου μηχανισμού προβολής (player), της ανάδειξης κι άλλων μορφών αρχείων, όπως είναι οι ηχογραφήσεις του Ιστορικού Αρχείου.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα αρχεία ήχου ομιλιών που έχουν δοθεί σε διάφορες περιστάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών (εορτασμοούς, αναγορεύσεις, τον θεσμό του Πολιτικού Βήματος, κλπ.), μεταξύ των οποίων περιλαμβανονται οι ομιλίες των Γλαύκου Κληρίδη, Yasset Arafat, Βασίλη Λυσσαρίδη, Κώστα Αξελού, Σταύρου Ψυχάρη, Μίκη Θεοδωράκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κ.α.

Τα αρχεία αυτά προέρχονται από τις καταγραφές τους σε μαγνητικές ταινίες κοινού τύπου και έχουν ψηφιοποιηθεί -κατόπιν πρωτοβουλίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης- δωρεάν από την εταιρεία Realiscape/Typorama. Οι πρωτότυπες κασέτες ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών και φυλάσσονται στην Αρχειοθήκη της ΒΚΠ.

Τα ψηφιακά αρχεία των ηχογραφήσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέχρι να αδειοδοτηθούν κατάλληλα, αλλά μπορούν να ζητηθούν από τη Βιβλιοθήκη για λόγους ιστορικής μελέτης και έρευνας. Δείγμα από το ψηφιακό αρχείο των ηχογραφήσεων αυτών είναι η ομιλία του Ομότιμου Καθητητή του Τμήματος Βιολογίας και πρώην Πρυτάνεως Σταμάτη Αλαχιώτη.

Καταγραφή Επιτίμων Διδακτόρων στη Διογένεια

Οι Επίτιμοι Διδάκτορες που έχουν αναγορευτεί στο Πανεπιστήμιό μας κατεγράφησαν, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Η Βιβλιοθήκη υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή με την επιμέλεια του αρχειακού υλικού και την ενταξή του στην ψηφιακή ενότητα για το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη συλλογή Διογένεια. Στη σχετική ιστοσελίδα της Διογένειας μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των αναγορεύσεων από το έτος 1994 και εξής, η κάθε μια από τις οποίες συνοδεύεται από το ανάλογο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό.

Νέα ενότητα στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια: “Απάνθισμα παλαιών εκδόσεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης”

Σας ενημερώνουμε ότι στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια προστέθηκε μία νέα ενότητα, η οποία ονομάζεται “Απάνθισμα παλαιών εκδόσεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης”. Η συλλογή αυτή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα τεκμήρια παλαιών και αξιόλογων εκδόσεων. Τα τεκμήρια αυτά προέρχονται από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικότερα από τις Συλλογές Δωρεών.

Ως προς τη σύστασή της, είναι εξαιρετικά ετερογενής, καθώς περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικές συλλογές, επιστημονικές μελέτες και εγκόλπια, κείμενα κριτικής θεώρησης, αναφορές, εκκλησιαστικά κείμενα, έργα αρχαίου δράματος, κλπ.

Μερικά από τα τεκμήρια της συλλογής είναι η μέλέτη “Από τη γλωσσική μας ιστορία : Βερναρδάκης – Κόντος – Χατζιδάκις” του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, η συλλογή ποιημάτων “Κλειστά βλέφαρα” του Γεώργιου Δροσίνη, η “Ιστορία του ελληνικού έθνους” του Κωνσταντίνου Δ. Παπαρρηγόπουλου, το “La vita nova” του Δάντη, η έκδοση του 1906 του “Εγχειρίδιου μικροβιολογίας” του Κωνσταντίνου Σάββα, το έργο “Η Γέννηση της Τραγωδίας” του Νίτσε στη γαλλική έκδοση του 1906, κα.

Κοινή συνισταμένη όλων των βιβλίων αυτών είναι η εκδοτική αξία και η ιστορική σημασία τους και αποδίδονται στην κοινότητα με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία σπουδής και μελέτης. Η συλλογή είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέους τίτλους.

“Εν Πάτραις” – νέα ενότητα στη συλλογή Διογένεια

Σας ενημερώνουμε ότι στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια προστέθηκε μία νέα ενότητα, η οποία ονομάζεται “Εν Πάτραις”. Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τη βιομηχανική ιστορία της πόλης των Πατρών. Η συλλογή βασίζεται στο αρχείο Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Κληρονομιάς του Ξενοφώντα Αργ. Παπαευθυμίου και αποτελείται από αρχειακές φωτογραφίες εποχής, σύγχρονες φωτογραφικές καταγραφές, έγγραφα και έντυπα αρχείου. Μέσα από αυτή τη μικρή αλλά αντιπροσωπευτική συλλογή τεκμηρίων παρουσιάζεται η βιομηχανική ιστορία της Πάτρας και ειδικότερα η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι μηχανολογικές εφαρμογές και οι διαδικασίες παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊόντων.

Η θεματική ενότητα “Εν Πάτραις” έρχεται να συμπληρώσει την ήδη πλούσια βιβλιογραφία για τη βιομηχανική εξέλιξη της πόλης και τις διάφορες πρωτοβουλίες ιδιωτών σε κοινωνικά δίκτυα. Στόχος της είναι να αποτελέσει μια βάση για τη συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικών με την βιομηχανική και τεχνολογική κληρονομιά, η οποία θα καταγράφεται με δομημένο τρόπο, θα εγγυάται την επαναχρησιμοποίηση από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και θα παρέχει προστιθέμενης αξίας χαρακτηριστικά, όπως η γεωχωρική πλοήγηση.

Η ενότητα αυτή παραμένει ανοικτή για συνεχή ανάπτυξη και στηρίζεται γι’αυτό και στη δική σας συμβολή. Οποιοσδήποτε διαθέτει περιεχόμενο (φωτογραφίες, ετικέτες, τεχνικά σχέδια, κλπ.) σχετικό με την βιομηχανική ιστορία της πόλης των Πατρών μπορεί να επικοινωνεί με τη Βιβλιοθήκη.

Διογένεια: η νέα ψηφιακή συλλογή της ΒΚΠ

H Διογένεια είναι η νέα ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης που συλλέγει τεκμήρια μνήμης, υψηλής ιστορικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πάτρα, την Αχαϊα και την Ελλάδα. Τα τεκμήρια αυτά συγκεντρώνονται σε θεματικές ενότητες, με πρώτη την ενότητα για τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός της πρώτης αυτής ενότητας είναι η συλλογή και διάθεση τεκμηρίων, που αναφέρονται σε και σχετίζονται με την πενηντάχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου. Απώτερο στόχο αποτελεί η συγκέντρωση υλικού μνήμης για την εξέλιξη και πρόοδο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία ενός νέου πόλου γνώσης της χώρας, μέχρι τη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου που υπηρετεί στη σημερινή εποχή την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, τη δημιουργία και τον πολιτισμό.

Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από τεκμήρια που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Συλλογές της ΒΚΠ και το αρχείο άλλων Διοικητικών Υπηρεσιών, τα προσωπικά αρχεία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ. Σημαντική, επίσης, είναι η συνεισφορά του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου. Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στα τεκμήρια, χρησιμοποιώντας -μεταξύ άλλων- το Χρονολόγιο τεκμηρίων.

Η ανάπτυξη της ενότητας των πενήντα χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαρκής και η ΒΚΠ θα συνεχίσει να προσθέτει σε αυτήν τεκμήρια ιστορικής αξίας. Όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα ήθελαν να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της ενότητας αυτής, μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στη διεύθυνση info@lis.upatras.gr.